با عرض سلام خدمت همه،

تصمیم گرفتیم من بعد با سیستم بیان کار کنیم.