۲.استفاده از تار کردن برای تغییر حال و هوای عکس


اضافه کردن تاری به عکس میتواند حال و هوایی رؤیایی را در آن ایجاد کند. از این تکنیک اغلب در عکاسی منظره و عکاسی پرتره استفاده میشود.در اینجا هم تار کردن میتواند تمرکز بیننده روی سوژهی اصلی را بیشتر کند.

 انواع بسیار متفاوتی از افکت Blur وجود دارد ولی یک نوع خاص به نام Gaussian Blur بیش از همه برای اضافه کردن حال و هوای رؤیایی به عکس مورد استفاده قرار میگیرد. با اضافه کردن اندکی تاری ممکن است موفق شوید از طریق عکسی که در حالت عادی بسیار معمولی به نظر میرسد احساسات و عواطف خاصی را منتقل کنید.

یک روش مناسب دیگر برای ایجاد حال و هوای رؤیایی در عکس استفاده از تکنیک نوردهی طولانی (Long Exposure) هنگام عکاسی از ابرها یا آب است. این تکنیک همانند چیزی که در عکس زیر مشاهده میکنید میتواند حس و حالی اثیری و روحانی به عکس بدهد. این عکس با استفاده از آیفون ۶s و سهپایه از طریق روی هم قرار گرفتن مجموعهای از فریمها با مجموع زمان نوردهی بیش از ۴۰ ثانیه ثبت شده است. برای انجام دادن این کار دشوار از حالت Light Trails در یک اپلیکیشن دوربین مخصوص iOS به نام NightCap Pro استفاده شده؛ فوکوس دستی روی حالت بینهایت (infinity)، زمان نوردهی هر فریم روی ۱/۳ ثانیه، تراز سفیدی روی ۳۲۰۰ کلوین و حساسیت ISO روی ۸۰۰ تنظیم شده بوده است.عکس از MomentsForZen


منبع دیجی کالامگ