۳. استفاده از تکنیک تار کردن در لبههای کادر عکس


اضافه کردن تاری در لبههای خارجی (Outer Blur Vignette) روشی دیگر است برای ایجاد حس و حال متفاوت در عکس.

این نوع تاری نرم و ملایم Gaussian Blur نام دارد که نویز یا گرین را کاهش میدهد، جزئیات ظریف را محو میکند و به عکس کیفیتی خیالی و فراواقعی میبخشد. هرچند امکان استفاده از افکت Gaussian Blur در کل تصویر هم وجود دارد ولی استفاده از آن همراه با افکت Outer Vignette معمولا حاشیههای تصویر را اندکی روشنتر یا تیرهتر میکند تا تمرکز بیننده بیشتر روی مرکز عکس قرار بگیرد. معمولا در تکنیک تار کردن لبههای خارجی عکس، بخشهای خارجیتر به شکلی عمیقتر تار میشوند و به مرکز تصویر هم همان نوع افکت Blur‌ به شکلی ظریفتر اعمال میشود. برای مثال در تصویر زیر عکاس از یک ترکیب خاص لنز و فیلم در اپلیکیشن عکاسی محبوب "هیپستاماتیک"Hipstamatic استفاده کرده که به شکلی دقیق افکت تار کردن را به حاشیههای خارجی پرتره اضافه کرده است. این افکت تمرکز بیننده را کاملا به سمت صورت سوژه هدایت میکند.


عکس از Elaine Taylor


منبع دیجی کالامگ