۵.القای حس حرکت با استفاده از Motion Blur

اگر قصد دارید حس حرکت را در عکس خود بزرگنمایی کنید معمولا استفاده از تاری حرکتی یا Motion Blur مفید خواهد بود.این افکت حتی میتواند باعث شود اشیای بیحرکت به نظر متحرک برسند.

یک روش معمول دیگر برای القای حس حرکت استفاده از تکنیک پنینگ (Panning)‌ است. برای اجرای این تکنیک روی سوژهی مورد نظر خود فوکوس کنید و همزمان با حرکت کردن آن شما هم دوربین را در همان جهت حرکت دهید. اگر این کار را بهخوبی انجام دهید درحالیکه مابقی تصویر محو شده سوژه به شکلی نسبتا واضح ثبت خواهد شد. همچنین میتوانید برای ایجاد حس حرکت از افکتهای تاری خطی (Linear Blur) در اپلیکیشنی مانند Snapseed استفاده کنید.


عکس ازMichael Kistler


منبع دیجی کالامگ