۶. استفاده از تار کردن عکس برای ساخت تصاویر انتزاعی

گزینهی دیگر برای استفاده از تار کردن این است که تمام انواع آن را تجربه کنید و اجازه دهید روحیهی انتزاعی درونتان بروز پیدا کند. با این روش میتوانید تصاویری خلق کنید که شاید به هیچ چیز واقعی مشخصی شباهت نداشته باشند ولی با ترکیبی از نور، سایه، رنگ و شکل تجربهی بصری مطلوبی مهیا میکنند.


برای مثال در عکس زیر عکاس با تفکری خلاقانه از یک لنز موبایل ماکرو برای گرفتن عکس پرتره استفاده کرده است. بهعنوان یک روش جایگزین شما میتوانید از اپلیکیشنهایی نظیر Longexpo یا Slowshutter برای خلق تصاویر محو از طریق تکنیک نوردهی طولانی استفاده کنید. یا میتوانید برای رسیدن به تصویری کاملا انتزاعی پیش از تنظیم کردن نور، کنتراست و غلظت رنگ، با اپلیکیشن Snapseed تصویر خود را کاملا تار کنید.


عکس از Brendan O Se


منبع دیجی کالامگ