اگر به کد مورس علاقه دارید و روش نوشتن و ارسال پیام با این کد برای شما جذابیت دارد با اپ Morse Code Translator می‌توانید پیام‌های خود را به کد مورس تبدیل کنید و بیشتر در مورد آن بیاموزید.

سال‌هاست که دیگر کسی از کد مورس و تلگراف برای فرستادن پیام و ارتباط برقرار کردن استفاده نمی‌کند با این حال هنوز هم افرادی هستند که به کد مورس و روش استفاده از آن علاقه دارند و می‌خواهند فرستادن پیام با این کد را بیاموزند و تجربه کنند.

اپلیکیشن Morse Code Translator امکان نوشتن پیام‌ها با کد مورس و ترجمه پیام‌های انگلیسی به این کد را برای شما فراهم می‌آورد. شما با کمک این اپ می‌توانید پیام‌های خود را به کد مورس ترجمه کنید و الفبای مورس را بیاموزید. خواندن کدهای مورس با صدا، ویبره یا فلش دوربین امکان دیگری است که تجربه آن بسیار جالب خواهد بود.


برای دانلود به منبع همین پست مراجعه کنید.