خلاصه: داستان در مورد یک گنجشک یتیم به نام ریچارد می باشد که توسط لک لک ها بزرگ شده است.


با اینکه همه میدانند که او یک گنجشک است،اما خود ریچارد اصرار دارد لک لک بودنش را به بقیه اثبات کند.تا اینکه وقت مهاجرت خانواده ی لک لکی او فرا می رسد و ریچارد که یک مرغ مهاجری نیست مجبور می شود تنها در جنگل بماند و با هویت واقعی اش روبه رو شود...
برای دانلود به منبع همین پست مراجعه کنید.