Alan McFadyen نام عکاسی اسکاتلندی است که 6 سال از عمر خود را برای  ثبت لحظه شکار یک مرغ ماهی‌خوار به هنگام شیرجه زدن در آب را صرف کرده است.

وی در این مدت 4200 ساعته بیش از 720,000 قطعه عکس گرفته تا به هدف نهایی خود دست یافته است. انگیزه انتخاب این سوژه از سوی Alan McFadyen به 40 سال پیش در زمانی که پدربزرگ وی او را برای تماشای صحنه شکار پرندگان ماهی‌خوار به تالابی در نزدیکی اسکاتلند می‌برد شکل گرفته است. به گفته او یکی از صحنه‌های حیرت انگیزه طبیعت را می‌توان در زمان شکار پرندگان مشاهده کرد.تصویری که من قصد داشتم ثبت کنم نیازمند این بود که علاوه بر اینکه در محل مناسبی قرار گرفته باشم، کمی شانس به من روی آورد و خود پرنده هم کار خود را کاملاً درست انجام دهدMcFayden  که اکنون 46 سال است در مصاحبه با Daily Mail, تصریح کرد که ثبت صحنه شیرجه زدن مرغ ماهی‌خوار به درون آب در هنگام شکار به کمی شانس و شکیبایی فراوان نیاز دارد زیرا این پرنده همچون فشنگی به درون آب فرو می‌رود از این رو بایتسی تمامی شرایط دست به دست هم دهند تا بتوان آن را شکار کرد.


منبع فارنت