پس از عکس‌برداری از چندین شهر آمریکا توسط Vincent Laforet به‌نظر می‌رسد اکنون نوبت به پروژه عکس‌برداری هوایی از شهر‌های اروپایی رسیده است.

اولین شهر مورد نظر این عکاس معروف، لندن است.©Vincent Laforet – AIR
وی در این‌باره می‌گوید:

در نگاه اول مشخص است که لندن هندسه منظم، نظیر آنچه در شهرهای مدرن مشاهده می‌شود و البته طراحی مشابه آنچه در شهرهای قدیمی‌تر مانند بارسلونا و پاریس به‌چشم می‌خورد را ندارد. این مسئله بزرگ‌ترین یافته من در مواجهه با این شهر خاص است. نبود خط‌های مشخص و مستقیم به همان اندازه وجود حدومرزهای مشخص در تصاویر شهرهای دیگر جالب است.

Laforet این تصاویر را در حالیکه سوار بر یک بالگردشده و با استفاده از یک دستگاه دوربین Canon 1D X ثبت کرده است. مجموعه کامل کارهای وی را می‌توانید در این آدرس مشاهده کنید. این پروژه توسط G-Technology پشتیبانی می‌شود و آن‌طور که اعلام شده تا دو هفته آینده وی سفری به برلین و پاریس نیز خواهد داشت.

©Vincent Laforet – AIR

©Vincent Laforet – AIR