۱.استفاده از عمق میدان در عکاسی موبایل برای تمرکز روی سوژه


اصطلاح "عمق میدان (Depth of Field) "به محدودهای از تصویر اشاره دارد که در عکس شارپ و دارای فوکوس کامل است.اشیایی که جلوتر یا عقبتر از این محدوده قرار داشته باشند در عکس تار به نظر خواهند رسید.