۱.استفاده از عمق میدان در عکاسی موبایل برای تمرکز روی سوژه


اصطلاح "عمق میدان (Depth of Field) "به محدودهای از تصویر اشاره دارد که در عکس شارپ و دارای فوکوس کامل است.اشیایی که جلوتر یا عقبتر از این محدوده قرار داشته باشند در عکس تار به نظر خواهند رسید.

در دوربینهای DSLR ایجاد افکت تار کردن پسزمینه یا پیشزمینه که تاثیر بوکه (Bokeh) نامیده میشود با استفاده از کنترل عمق میدان از طریق تنظیم اندازهی دریچهی دیافراگم انجام میشود.

با توجه به اندازهی نسبتا کوچک سنسور و فاصلهی کم لنز تا آن در گوشیهای موبایل، به دست آوردن عمق میدان کم و تاثیر بوکه در عکاسی موبایل نیازمند این است که خیلی به سوژه نزدیک شوید. در نتیجه در شرایط عادی برای ایجاد تاثیر بوکه بهتر است از اپلیکیشنهایی تخصصی نظیر Big Lens یا Tadaa استفاده کنید که بهطور ویژه برای همین منظور طراحی شدهاند. البته امکان دسترسی به ابزارهایی برای ایجاد تاثیر بوکه در اپلیکیشنهای ویرایش عکس کاملتری نظیر Snapseed، Enlight یا Filterstorm Neue هم وجود دارد. فارغ از اپلیکیشنی که برای ایجاد تاثیر بوکه به کار میبرید این نوع از تار کردن میتواند روشی عالی باشد برای کم کردن تاثیر عناصر مزاحم در پسزمینهی عکس و ایجاد تمرکز بیشتر روی سوژهی اصلی.

عکس از Firery Broome


منبع دیجی کالامگ